Η διπλή όψη του brain drain | Πάστα Φλώρα

Ως brain drain μπορεί να οριστεί η μαζική φυγή του ανθρώπινου δυναμικού που έχει υψηλή εκπαίδευση από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες όπου επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες, όπως οικονομική και κοινωνική ευμάρεια.

Το φαινόμενο του “brain drain” ή αλλιώς “διαρροή εγκεφάλων” έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς θέτει σε αμφιβολία τις προοπτικές ανάκαμψης της χώρας η οποία στερείται το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Έτσι, επηρεάζεται άμεσα η οικονομία, επειδή παρουσιάζονται ελλείψεις σε κλάδους όπως πληροφορική, ιατρική, επιχειρήσεις ενώ παράλληλα υποσκάπτεται η προσπάθεια μετάβασης στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης, καθώς δεν υπάρχουν πολλά καταρτισμένα άτομα για να μεταδώσουν τις γνώσεις τους.

Η διόγκωση της ανεργίας ταλανίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, προκαλώντας αναταράξεις στο εσωτερικό τους αλλά εγείρει και συγκρουόμενα συναισθήματα τόσο στα άτομα που πρόκειται να μεταναστεύσουν όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2009-2017 έφυγαν από τη χώρα περίπου 500.000 νέοι και ικανοί Έλληνες, δηλαδή το 4,6% του πληθυσμού σε δυτικές χώρες για ένα καλύτερο μέλλον.

Στον αντίποδα, η διαρροή Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα από πάντα δεν “χωρούσε” τους Έλληνες, έναν λαό εξωστρεφή και δημιουργικό. Σε μια χώρα όπου επικρατεί η αναξιοκρατία, η αδράνεια των θεσμών, η ανεργία τα οποία οδηγούν τους νέους σε μετανάστευση. Όμως, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν οι Έλληνες καταφέρνουν να κατακτήσουν με σκληρή δουλειά και επιμονή μεγάλες ιεραρχικά θέσεις. Έλληνες που έχουν διακριθεί στους τομείς τους με τις πρωτοποριακές εργασίες τους οι οποίες ασκούν μεγάλη επιρροή στην παγκόσμια επιστήμη.

Το brain drain είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να εξετάζεται μονομερώς. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο αυτούς που μεταναστεύουν αλλά και την κοινωνία.

Γράφει η Μαγδαληνή Μανουσάκη

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top