Growth Mindset | Πάστα Φλώρα

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της επιστήμης της ψυχολογίας, αναπτύχθηκαν δυο βασικές έννοιες, που αναφέρονται στον τρόπο σκέψης που υιοθετεί ο καθένας από εμάς.

Ο λόγος για τους όρους: fixed και growth mindset (σταθερός και αναπτυξιακός τρόπος σκέψεις). Οι άνθρωποι, χωρίζονται σε μια εκ των δύο κατηγοριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή και δεν μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταφερθούν από την μια στην άλλη κατηγορία. 

Ας ορίσουμε την έννοια των δύο αυτών τρόπων σκέψεις.

Το fixed mindset έχει να κάνει με τις έμφυτες ικανότητες του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον όρο αυτό, οι άνθρωποι βρίσκονται περιορισμένοι από τα όρια των ικανοτήτων τους και ότι οι προοπτικές τους είναι προκαθορισμένες.

Με αυτήν την αντίληψη, μένουν σε αυτά που έχουν και με τα οποία αισθάνονται άνετα. Αποφεύγουν να δοκιμάζουν νέα πράγματα, διότι θεωρούν, ιδίως εάν υπάρχει κάποιος βαθμός δυσκολίας, ότι θα αποτύχουν και τότε, μπορεί να αισθανθούν μειονεκτικά ή αποτυχημένοι.

Οι άνθρωποι με fixed mindset, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο επίπεδο που θα μπορούσαν να φτάσουν, διότι βάζουν οι ίδιοι περιορισμό στις δυνατότητές τους.

Ένας άνθρωπος με fixed mindset και ως παράδειγμα, θα πει «Δεν είμαι καλός με τους υπολογιστές», οπότε δεν θα ξοδέψει χρόνο στο να μάθει. Με άλλα λόγια, θέτουν οι ίδιοι τους περιορισμούς στον εαυτό τους.

Οι fixed mindset, εάν σε κάτι πετυχαίνουν, έχουν το αίσθημα του winner (νικητή: είμαι καλός και κέρδισα) και συνεπακόλουθα σε αυτά που δεν πετυχαίνουν, το αίσθημα του loser (αποτυχημένου).

Το growth mindset είναι το ακριβώς αντίθετο, με κύρια ιδέα ότι η προσπάθεια και η στάση μας είναι αυτά που όντως ορίζουν τις ικανότητες μας.

Θεωρούν ότι τα ταλέντα και ικανότητες μπορούν να βελτιωθούν με την αφοσίωση και την προσπάθεια. Η προσπάθεια για αυτούς είναι πολύ σημαντική, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της. Προτιμούν να επιλέγουν υποθέσεις και ζητήματα που τους προκαλούν και είναι δύσκολα για αυτούς.

Καλοδέχονται τις νέες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Από την επιτυχία των άλλων, λαμβάνουν έμπνευση και μαθήματα.

Ως αποτέλεσμα λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν σε ολοένα και υψηλότερο επίπεδο επιτευγμάτων. Καταλαβαίνουν δε ότι η δημιουργικότητα είναι αποτέλεσμα εξάσκηση και επιμονή. Δεν απογοητεύονται με τις αποτυχίες τους.

Περισσότερο τις βλέπουν ως στάδια/ μαθήματα, μέσα από τα οποία θα εξελιχθούν και θα πάνε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο τους. Ένας άνθρωπος με growth mindset, μπορεί να βλέπει τις δυσκολίες που αντικειμενικά μπορεί να υπάρχουν, αλλά επιλέγει να εστιάζει  στα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσπάθεια και την επιμονή που ο ίδιος επιδεικνύει στην εκάστοτε περίπτωση.

Συνοψίζοντας, δύο άνθρωποι που ξεκινήσουν από το ίδιο επίπεδο και με τις ίδιες δυνατότητες, θα έχουν διαφορετική πορεία ανάλογα με τον τύπο σκέψης τους, εάν δηλαδή ανήκουν στη κατηγορία growth ή fixed mindset. Ο πρώτος τύπος μη φοβούμενος τις αποτυχίες, σαγηνεύεται/εξιτάρετε από τα δύσκολα, είναι ανοικτός και θετικός στις προκλήσεις που συναντάει στην ζωή του και ως εκ τούτου κάνει βήματα ανόδου από το σημείο εκκίνησης.

Αντίθετα, ο άνθρωπος με fixed mindset, παρόλο που ξεκίνησαν με ίδιες δυνατότητες και ίδιο σημείο εκκίνησης, καθώς, σε βάθος χρόνου, θέτει όρια σε αυτά που μπορεί να κάνει, φοβάται τις αποτυχίες, αποφεύγει τις αβεβαιότητες των ευκαιριών που του παρουσιάζονται και σταδιακά περιορίζει την δυναμικότητά του.

Ίσως λοιπόν να είναι μια καλή ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την ζωή μας και να αναπτύξουμε έναν ποιο αναπτυξιακό τρόπο σκέψεις (growth mindset).

Η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας εξέλιξης μπορεί να συμβάλει σε μία μεγαλύτερη αυτογνωσία, αλλά και σε αγάπη των καθημερινών προκλήσεων που καλούμαστε να διαχειριστούμε. 

Το πρώτο σκαλοπάτι αυτής της αλλαγής είναι να εντοπίζουμε τα σημεία που λειτουργούμε με fixed mindset.

Με πιο απλά λόγια, θα πρέπει να ανακαλύψουμε τις σκέψεις που μας βάζουν περιορισμούς στον εαυτό μας και τον εμποδίζουν να προσεγγίσουμε τις επιθυμίες μας. να αντικαταστήσουμε τη φράση «Δεν είμαι καλός σε____» με «Δεν είμαι καλός ακόμα σε____».

Στη συνέχεια, θα πρέπει να σκεφτούμε και να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε και άλλες επιλογές, για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Είναι χρήσιμο να εξασκούμαστε συνεχώς και κάθε φορά που διατυπώνουμε την φράση «δεν γίνεται» να την μετατρέπουμε στο αντίθετό της, δηλαδή «γίνεται»

Ο τρόπος σκέψης επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ζωή μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι πως «τελικά, όλα είναι θέμα οπτικής». 

«If you imagine less, less will be what you undoubtedly deserve» –  Debbie Millman

Κατερίνα Ζάχαρη

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top