Η κοινωνία του stress | Πάστα Φλώρα

Γράφει η Άννα Αρχοντή

Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται αδιαμφισβήτητα από ολοένα και αυξανόμενους ρυθμούς που με τη σειρά τους προκαλούν προβληματισμούς και ερεθίσματα. Μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η ανθρώπινη ύπαρξη βρίσκεται επανειλημμένα υπό πίεση και ένταση, η σωματική και ψυχική υγεία του κάθε πολίτη βρίσκεται σε κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται όλο και πιο αναγκαία η έμφαση στην ευεξία των ατόμων και στη διαχείριση του στρες.

Η έννοια της ψυχικής υγείας είναι δύσκολο να οριστεί με σαφήνεια και πληρότητα, καθώς πρόκειται για έναν σχετικό όρο. Το γεγονός αυτό όμως δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει. Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευεξίας, όπου καθιστά δυνατή την ενεργή και υγιή συμμετοχή του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον, την εκπλήρωση στόχων, την αυτοπραγμάτωση, την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ικανοτήτων, την παραγωγική εργασία και την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσεων. Μια πληθώρα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων γενετικών, βιολογικών, εκείνων που σχετίζονται με συνθήκες ζωής και τα εκάστοτε συστήματα υγείας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την υποκειμενική όσο και την αντικειμενική υγεία.

Ως στρες ορίζεται μια φυσιολογική σωματική αντίδραση σε μια μη αναμενόμενη κατάσταση, επηρεάζοντας σώμα, συναίσθημα, σκέψη και συμπεριφορά. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το στρες ενεργοποιεί το άτομο, δίνοντάς του κίνητρο να επιτύχει τους στόχους του, το ονομαζόμενο ευ στρες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ωστόσο, εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων, την λειτουργικότητα και την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων.

Το στρες συσχετίζεται άμεσα με μια πληθώρα ψυχικών διαταραχών. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα του 2014, προερχόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υποστηρίζουν πως 1 στους 6 ενήλικες, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ψυχική του υγεία, αναδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα σχεδιασμού αποτελεσματικών παρεμβάσεων που θα προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία.

Τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, προωθούν στρατηγικές ενθάρρυνσης του υποστηρικτικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων, τον αυτοπροσδιορισμό και την ανθεκτικότητά τους, που θα ενισχύσει την θετική προσαρμογή σε αντίξοες συνθήκες. Φυσικά, για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, μια παρέμβαση θα πρέπει να είναι πολιτισμικά ευαίσθητη, να λαμβάνει υπόψιν την διαφορετικότητα των ατόμων, να προωθεί την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Με τον τρόπο αυτό θα δύναται να καταστείλει τις αρνητικές κοινωνικές αντιδράσεις, τα στερεότυπα και τους μύθους που πλαισιώνουν την ψυχική διαταραχή, θα περιορίσει τον αποκλεισμό, το στιγματισμό και τη διάκριση, και θα ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό σύνολο.

Έτσι η κοινωνία θα αποκτήσει υγιείς πολίτες, ικανούς να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής.

See Also
© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top