Η Πραγματική Ταυτότητα των Απόψεων | Πάστα Φλώρα

Ως εκ φύσεως κοινωνικά όντα, οι άνθρωποι εντασσόμαστε σε ομάδες, που-συνήθως- κατατάσσονται σε μία γενικότερη ιδεολογία, η οποία εμπεριέχει επιμέρους απόψεις περί διαφόρων ζητημάτων. Γνωρίζουμε, όμως, εάν πραγματικά γίνεται φιλτράρισμα αυτών των απόψεων ή εάν πρόκειται για έναν υποσυνείδητα άκριτο μιμητισμό;

Πολλές φορές υιοθετούνται γνώμες, καθώς οι άνθρωποι εθελοντικά γίνονται θύματα στο βωμό της πολιτικής ορθότητας και μη. Αυτό συμβαίνει καθώς θέλουν να έχουν την ψευδαίσθηση πως διαφέρουν ή πως δεν διαφέρουν, ενώ στην πραγματικότητα αναπαράγουν συμπεριφορές, χωρίς αυτές να είναι μέρος της προσωπικής τους ταυτότητας.

Ο Σοπενχάουερ στο έργο του «Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο» υποστηρίζει πως, αν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την διαδικασία σύλληψης μίας άποψης, θα ανακαλύπταμε ότι δεν πρόκειται παρά για την άποψη μόνο δύο ή τριών ατόμων. Έπειτα ο όχλος από οκνηρία και την πεποίθηση, πως αυτοί οι άνθρωποι είχαν εξετάσει το θέμα διεξοδικά και είχαν την απαιτούμενη κατάρτιση, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να βασιστεί σε αυτές τις απόψεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτές οι απόψεις κατέληξαν εν χρόνω να γίνονται οι λεγόμενες παραδεδεγμένες αλήθειες. Αυτές ήταν οι σκέψεις του Σοπενχάουερ και φυσικά κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί. Ωστόσο, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι εκείνοι, που αμφισβητούν τις εν λόγω κοινώς αποδεκτές «αλήθειες» συνήθως γίνονται αντικείμενο κοινωνικής στοχοποίησης.

Κατά την πορεία της διαμόρφωσης της άποψής του κάποιος, θα ήταν καλό να εκτίθεται σε εκ διαμέτρου αντίθετες γνώμες με βάσιμα επιχειρήματα, ώστε να εξετάσει το επιμέρους θέμα, που τον απασχολεί από διαφορετικές οπτικές. Εκτός από την θεωρητική έκθεση, υπάρχει και η πρακτική. Η βάση ερεθισμάτων θέση των εαυτών μας σε διαφορετικές καταστάσεις, θα μας επιτρέψουν να θέσουμε τα βιωματικά θεμέλια των απόψεών μας. Καθώς ο άνθρωπος θεωρητικά μπορεί να μιλά για πολλά πιθανά σενάρια αλλά πρακτικά οι απόψεις αλλάζουν στην εφαρμογή τους.

Το μόνο βέβαιο είναι πως για την πλειονότητα των πραγμάτων, δεν είμαστε σε θέση να μιλάμε με σιγουριά. Η απολυτότητα προσωπικών θέσεων καταλήγει σε τυχόν δογματισμούς, κάτι το οποίο οδηγεί στην αποτροπή ενός υγιές διαλόγου και στην μη ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητάς του ατόμου.

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top