Η Σημασία της Κοινωνικής Ταυτότητας | Πάστα Φλώρα

Ο κοινωνικός προσδιορισμός από την νεαρή, κιόλας, ηλικία αρχίζει από τους χαρακτηρισμούς που εισπράττει κανείς από το στενό του περιβάλλον. Κάποιες φορές ενδέχεται, ωστόσο, οι χαρακτηρισμοί αυτοί να είναι υπερβάλλοντες λόγω στενής σχέσης και συμπάθειας.

Μεγαλώνοντας, όμως και προσχωρώντας στην ένταξη σε κοινωνικές ομάδες από το σχολικό περιβάλλον προστίθενται και άλλοι χαρακτηρισμοί είτε σε θετικό, ουδέτερο επίπεδο, είτε ακόμη και σε προσβλητικό επίπεδο, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του παιδιού και στον επαναπροσδιορισμό χαρακτηριστικών του εαυτού του.

Περισσότερο έκδηλη γίνεται η ανησυχία για κοινωνικό προσδιορισμό και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες από την προσχολική, όπου ξεκινά ατομικά να γίνεται περισσότερο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ο συσχετισμός του εαυτού ενός ατόμου με όμοια άτομα και ο χαρακτηρισμός αυτού από κάποιο ιδίωμα κοινό με τα άλλα μέλη της ομάδας. Ενδέχεται, επίσης, να μην υπάρχει ομοιότητα με τα άτομα της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά ταύτιση νοοτροπίας σε επίπεδο συναναστροφής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο νεαρός άνθρωπος ξεκινά το ταξίδι προς την αναγνώριση του εαυτού του και την τοποθέτησή του σε όμοια ή ανόμοια κοινωνική θέση σε σχέση με τους άλλους.

Διαβαίνοντας το στάδιο της ενηλικίωσης, εξαιτίας της λεγόμενης κοινωνικής πίεσης αρχίζει να έχει σημασία περισσότερο το κοινωνικό/οικονομικό στάτους σε αναλογία με τους συνομηλίκους είτε σε επίπεδο συναναστροφών.

Αρκετοί είναι εκείνοι, οι οποίοι αισθάνονται πίεση είτε για να μεταβούν σε ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και κύκλου γνωριμιών, επειδή αυτός είναι ο τρόπος που προστάζει η κοινωνία, είτε η διατήρηση και ανάπτυξη του στάτους τους ακαδημαϊκά και εργασιακά, λόγω του γεγονότος πως αυτό αποτελεί μονόδρομο για τον αυτοπροσδιορισμό τους.

Το προαναφερθέν είναι σίγουρα αποτέλεσμα καλλιέργειας συνηθέστερα από το οικογενειακό περιβάλλον και σπανιότερα από διαφορετικά ερεθίσματα, καθώς έχει άρρηκτη σχέση με τα θεμέλια που έχουν τεθεί σε πρώιμα στάδια.

Ένας ακόμη προβληματισμός, ο οποίος προκύπτει σε σχέση με την ενήλικη πλέον ταυτότητα του ανθρώπου είναι η συσχέτιση με τα άτομα της ηλικίας του και ο τρόπος, με τον οποίο δύναται να γίνει εφικτή προκειμένου να νιώθει το ίδιο το άτομο ταύτιση με εκείνα.

Ουκ ολίγες είναι οι φορές, όπου υπάρχει σύγκριση είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό, είτε ακόμη και σε δημιουργικό με ανθρώπους παρόμοιας κοινωνικής και ηλικιακής ομάδας και κάποιο άτομο έχει νιώσει μη άξιο προσδοκιών ή έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες σε σχέση με τους γύρω του. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε χαρακτηρισμούς και αυτοπροσδιορισμούς αρνητικής και θετικής χροιάς αντίστοιχα. Ποια είναι, επομένως, η χρυσή τομή;

Αρχικά, πρέπει ο καθένας από εμάς να αναγνωρίσει τα δικά του ενδιαφέροντα, κλίσεις και δυνατότητες και έπειτα να αναλογιστεί την καλύτερη διαδρομή που εκείνος θα διανύσει προς την επίτευξη των στόχων, που έχει θέση ΑΥΤΟΣ και όχι κάποιοι άλλοι γι’ αυτόν. Πολλές φορές είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε εάν οι επιθυμίες μας είναι όντως δικές μας και όχι αυτές που θα ικανοποιούν το εκάστοτε κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ο τρόπος είναι απλός. Ας θέσουμε ένα ερώτημα: Τι χαροποιεί εμάς; Όχι τους γύρω μας. Εμάς τους ίδιους. Εάν καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές πιέσεις, μέσω του αυτοπροσδιορισμού μπορούμε να καταφέρουμε τον δικό μας σκοπό, όχι των άλλων.

Κωνσταντίνα Φύτα

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top