Πλαστικός Αιώνας | Πάστα Φλώρα

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερη μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού προσπαθούν να υιοθετήσουν έναν πιο “πράσινο” τρόπο ζωής, εντάσσοντας την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους. Με τον όρο ανακύκλωση εννοούμε το διαχωρισμό των απορριμμάτων σε επιμέρους συστατικά ή κατηγορίες συστατικών και την επαναφορά στην αρχική τους μορφή προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Η δραστηριότητα αυτή δεν στοχεύει μόνο στη φόρτιση του περιβάλλοντος με μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρήσιμων πρώτων υλών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει εντατικοποιηθεί η ενασχόληση κυρίως με την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, ίσως θα πρέπει να στραφούμε στη λύση της χημικής ανακύκλωσης. Τι είναι όμως αυτός ο τύπος ανακύκλωσης;

Η χημική ή θερμική ανακύκλωση (τριτογενείς ανακύκλωση) αναφέρεται στην διάσπαση του αρχικού πλαστικού υλικού σε χημικές πρώτες ύλες από τις οποίες προήλθε, οι ύλες αυτές στη συνέχεια θα μπορέσουν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων πλαστικών ειδών.

Στην τριτογενή ανακύκλωση, οι διεργασίες που επιτελούνται είναι η πυρόλυση, η υδρογόνωση, η υδρόλυση και η αλκοόλοση/ γλυκόληση/ μεθανόλυση. Οι θερµοχηµικές µέθοδοι γενικά δεν απαιτούν προηγούµενη διαλογή και µπορούν να συµπεριληφθούν σε ένα τυπικό διυλιστήριο πετρελαιοειδών.

Εντούτοις, απαιτούν µάλλον µεγάλο κόστος εξοπλισµού και για να έχουν οικονοµικό όφελος, χρειάζονται µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων πλαστικών ως πρώτη ύλη (πάνω από 50 000 τόνους το χρόνο).

Η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Καθένας μας μπορεί να έχει τη δική του μικρή αλλά πολύτιμη συμβολή σε αυτή την υπόθεση, συντελώντας στη μείωση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην χώρα μας, φαίνεται ότι η ανακύκλωση σχεδόν παραμένει μια άγνωστη έννοια. Έρευνες αναφέρουν ότι το 60% των απορριμμάτων ενός νοικοκυριού θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν, αλλά ένα μικρό ποσοστό μόνο ανακυκλώνεται.

Μέχρι το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Η παγκόσμια ετήσια κατανάλωση πλαστικών υλικών έχει αυξηθεί από 5.000.000 τόνους στη δεκαετία του ’50 σε 100.000.000 τόνους στις μέρες μας.

Μελέτες έδειξαν ότι η ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών είναι τεράστια πηγή εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς η συνολική ενέργεια που χρειάζεται για να ανακυκλωθεί ένα πλαστικό μπουκάλι είναι μηδαμινή αν συγκριθεί με την ενέργεια που καταναλώνεται για την κατασκευή του. Επίσης τα δηλητηριώδη αέρια που διοχετεύονται στο περιβάλλον κατά την χημική ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών είναι ελάχιστα συγκρινόμενα με αυτά που εκπέμπονται κατά την εξ’ αρχής κατασκευή τους.

Η επαναχρησιμοποίηση του πλαστικού είναι προτιμότερη, καθώς εκπέμπονται στο περιβάλλον λιγότερα χημικά και χρησιμοποιούνται λιγότεροι πόροι.

Μήπως λοιπόν να επανεξετάσουμε τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης στη ζωή μας;

Γράφει η Κατερίνα Ζάχαρη

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top