Ψυχολογία του χώρου | Πάστα Φλώρα

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας το περνάμε σε εσωτερικούς χώρους. Έτσι λοιπόν ο χώρος που ζούμε παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και την συμπεριφορά μας. Η περιβαλλοντική ψυχολογία ή ψυχολογία του χώρου είναι στην πραγματικότητα η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και  χώρων. Το επαγγέλματα που καταπιάνονται με την αρχιτεκτονική και την διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, έχουν λάβει πολλές θετικές ή αρνητικές κριτικές τα τελευταία χρόνια από ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ψυχολόγων και ψυχολόγων του χώρου (environmental behavior scientists). 

Η ψυχολογία του χώρου είναι στην πραγματικότητα «η μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων και συμπεριφορών στο πλαίσιο του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος», σύμφωνα με τον Dave Alan Kopec, ειδικό στον τομέα και καθηγητή στη Νέα Σχολή Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού στο Σαν Ντιέγκο.

Ο Δρ. Sergio Altomonte, αρχιτέκτονας και αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτονικής και δομημένου περιβάλλοντος στο πανεπιστήμιο του Nottingham, διευκρίνιζε ότι «τα κτίρια και οι αστικοί χώροι πρέπει να σχεδιάζονται κατά κύριο λόγο με βάση τις ανάγκες των ενοίκων τους. Η σημασία της αρχιτεκτονικής ως έναυσμα για τη φυσική, φυσιολογική και ψυχολογική ευημερία αποτελεί ένα θέμα ύψιστης σημασίας”.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο περιβαλλοντικός ψυχολόγος και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Migette Kaup υποστηρίζει ότι “Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία μπορούν να ενισχύσουν τις επιθυμητές συμπεριφορές που θα θέλαμε να δούμε να ισχύουν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα”.

Ο χώρος συνδέεται άμεσα με το υποσυνείδητο των ατόμων, συμβάλλοντας στα συναισθήματα και τις αντιλήψεις τους. Μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουν αναδείξει την αμοιβαιότητα της ψυχολογίας του χώρου και αρχιτεκτονικής, ειδικά δε για ορισμένα άκρως εξειδικευμένα κτίρια, π.χ. Νοσοκομεία.

Το περιβάλλον που ζούμε και εργαζόμαστε επηρεάζει σημαντικά τη διάθεση, την ποιότητα ζωής και την ευεξία μας, επιδρώντας στην δημιουργικότητα και παραγωγικότητά μας, στη συγκέντρωση μας και στα επίπεδα του στρες. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες των ενοίκων.

Κατερίνα Ζάχαρη

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top