Θετική Ψυχολογία και ψυχική ανθεκτικότητα | Πάστα Φλώρα

Η Θετική Ψυχολογία είναι ένας καινούργιος κλάδος της επιστήμης της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με την επιστημονική μελέτη των θετικών εμπειριών, των θετικών χαρακτηριστικών και των θετικών θεσμών. 

Ξεκίνησε περίπου το 2000, αν και οι έννοιες με τις οποίες ασχολείται έχουν απασχολήσει τους φιλοσόφους εδώ και αιώνες. Αφορμή στάθηκε το ερώτημα που τέθηκε από τον πατέρας της Θετικής Ψυχολογίας, Martin Seligman, για τον σκοπό και την πορεία της επιστήμης του.

Ο προβληματισμός του Seligman ήταν: μήπως αντί να μελετούμε μόνο τις ψυχικές διαταραχές και τα αρνητικά συναισθήματα, υπάρχει κάποιο όφελος αν εξετάσουμε τα θετικά συναισθήματα. Συναισθήματα, όπως το ενδιαφέρον, η χαρά, η ικανοποίηση, η ευγνωμοσύνη είχαν μελετηθεί ως τότε ελάχιστα εφόσον οι ψυχικές διαταραχές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα χρειάζονται άμεσες λύσεις.

Έτσι λοιπόν η θετική ψυχολογία αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη των θετικών χαρακτηριστικών, η αναζήτηση του ευ ζην και η επιδίωξη των θετικών εμπειριών για τους ανθρώπους. Έρχεται λοιπόν να συμπληρώσει αυτή την ενασχόληση με τις αρνητικές πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας και να δώσει έμφαση και στην θετική πλευρά τους.

Η Θετική Ψυχολογία υποστηρίζει πως μόνο το 10% της αντικειμενικής πραγματικότητα επηρεάζει τελικά την αίσθηση της ευτυχίας μας.

Η Barbara Fredrickson το 1998, διατύπωσε τις θεωρίες των θετικών συναισθημάτων, τη θεωρία διεύρυνσης και δόμησης. Οι έρευνές της έδειξαν πως τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν την προσοχή μας καθώς και άλλες γνωστικές ιδιότητες. 

Βοηθάνε στην δημιουργία σωματικών, γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών πόρων, με τους οποίους μακροπρόθεσμα οι άνθρωποι θα γίνουν πιο ανθεκτικοί, προκειμένου να ανταπεξέρχονται πιο γρήγορα στις αντιξοότητες.

Η απόκτηση αυτών των πόρων, οδηγούν στην ψυχική ανθεκτικότητα, έννοια πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Η ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην προσαρμοστική ικανότητα των ατόμων να ανακάμπτουν τα αρνητικά συναισθήματα και να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα ανθεκτικά άτομα έχουν μία πιο ενεργητική και θετική στάση απέναντι στη ζωή, έχουν περιέργεια και είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Επίσης, αποδεικνύεται ότι τα θετικά συναισθήματα συμβάλλουν στην καταπολέμηση του στρες και έχουν θετικό αντίκτυπο στην ευζωία και την υγεία. 

Συνεπώς, η Θετική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος που ενδείκνυται για την ενδυνάμωση των ατόμων με σοβαρό ιατρικό ιστορικό. Είναι καίριας σημασίας, τα άτομα αυτά να καταφέρουν να θωρακίσουν την ψυχολογία τους και να αναπτύξουν μια ανθεκτικότητα που θα τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την δύσκολη καθημερινότητα τους.

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top