Βασικές αρχές και έννοιες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας | Πάστα Φλώρα

Η Συμβουλευτική ως διαδικασία, εστιάζει στην ατομική και ομαδική συνεξέταση, θεμάτων ή προβλημάτων που απασχολούν το άτομο ή άτομα και την διευκόλυνση της ανεύρεσης λύσεων (Δημητρόπουλος, 2005). Η Αμερικανική Εταιρία Ψυχολογίας (American Psychological Association), η οποία όρισε τη Συμβουλευτική Ψυχολογία, ως «την ειδικότητα σύμφωνα με την οποία ο σύμβουλος Ψυχολόγος βοηθά το συμβουλευόμενο να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στεναχώρια, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων του και να μπορεί να παίρνει μόνος του αποφάσεις.

Βασικός στόχος της Συµβουλευτικής θεωρείται η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα άτοµα  να αυτονομηθούν καθώς και να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας, ώστε να πετύχουν µια εκούσια εποικοδοµητική αλλαγή στην προσωπικότητά τους. Η αλλαγή αυτή στο άτοµο µπορεί να αφορά τη συµπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης του ή µια συνολική αναδόµηση των εσωτερικών νοηµατικών και συναισθηµατικών σχηµάτων του. Υποδηλώνει στήριξη στα άτομα να βοηθήσουν τον εαυτό τους να σκέφτονται πιο θετικά τόσο για τους ίδιους όσο και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις αντίξοες συνθήκες των προβληµάτων που καλούνται ν’ αντιµετωπίσουν.

Τα προβλήµατα του ατόµου µπορούν να έχουν σχέση µε το κοινωνικό του περιβάλλον και ιδιαίτερα µε τους ‘σηµαντικούς άλλους’, όπου ‘σηµαντικοί άλλοι’ θεωρούνται οι γονείς, οι φίλοι, οι εκπαιδευτικοί και όσοι είναι δυνατόν να ασκήσουν άµεση επίδραση στο άτοµο.

Επίσης βασικός στόχος της Συµβουλευτικής, είναι να δημιουργηθεί ένα συναισθηµατικό κλίµα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ατόμου. Το άτοµο  πρέπει να νιώσει την ασφάλεια και την ελευθερία για να εξερευνήσει τον εαυτό του και να έρθει σε µεγαλύτερη επαφή µε τα συναισθήµατα του, αλλά και η ικανότητα του συµβούλου να δηµιουργήσει συναισθηµατική επαφή µε τους άλλους.

Μια από τις θεμελιώδεις αρχές των περισσότερων προσεγγίσεων στην συμβουλευτική είναι ο  σύμβουλος να μπορεί να υιοθετήσει μια δεκτική η μη κριτική στάση σε σχέση με τον πελάτη. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να βοηθά τους ανθρώπους να καταλήξουν σ’αυτό που είναι σωστό για τους ίδιους και όχι να επιχειρεί να επιβάλει μια λύση εξώθεν.

Η ενσυναίσθηση αποτελεί τη κυριολεκτική εμπειρία της παρακολούθησης και της κατανόησης εις βάθος μέσα σε μια προσωπικά σημαντική σφαίρα. Όπως ανακούφιση είτε μια αίσθηση βαθιάς, στενής σχέσης, είτε κάποιο άλλο ποιοτικό στοιχείο που κάνει τα πράγματα ευκολότερα και καλύτερα. Τέλος η εμπειρία του πελάτη ότι κάποιος τον ακούει ή τον καταλαβαίνει τον οδηγεί σε μαγαλύτερη ικανότητα να εξετάζει και να αποδέχεται όψεις του εαυτού του που προηγουμένως αρνιόταν.

Οι βασικοί όροι για την θεραπευτική αλλαγή περιλαμβάνουν έναν σύμβουλο να είναι παρόν, την δεδομένη στιγμή, μαζί με τον πελάτη. Πρέπει να είναι ενσυναισθητικός, καταδεκτικός, και να διακετέχεται από εσωτερική συμφωνία. Η δέσμευση να είναι παρόν, “εδώ και τώρα”,  συνιστά συνεχή πρόκληση για οποιοδήποτε σύμβουλο, επειδή είναι εύκολο να επανέλθει στην αποτίμηση του πελάτη με τους όρους των επαγγελαμτικών και θεωρητικών κατηγοριών, να διολισθήσει και να σκεφτεί το μετά, ή να χάσει το θάρρος του να ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια στον άλλο.

Η εικόνα της θεραπευτικής σχέσης ως μια σχέσης που διακρίνεται από το επίπεδο αυθεντικής παρουσίας που εμπεριέχει, βρίσκεται στην καρδιά της ανθρωπιστικής παράδοσης στην ψυχολογία και ψυχοθεραπείας.

Η θεραπευτική σχέση πρέπει να κάνει την διαφορά, η ποιότητα της σχέσης και η διάδραση έχει αποδειχτεί οτι συμβάλει σημαντικά στην ενδεχόμενη έκβαση της συμβουλευτικής. Επομένως είναι ουσιώδες κάθε σύμβουλος να διακατέχεται από επίγνωση αλλά και να πασχίζει ακατάβλητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών. Η αυτογνωσία καθώς και άλλες αρετές του ίδιου του συμβούλου θα οδηγήσουν στην αντίστοιχη παροχή βοήθειας του  ίδιου του πελάτη και των αναγκών του.

Γιώτα Μαστροσαββάκη

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top