Now Reading
Ενσυναίσθηση | Πάστα Φλώρα

Ενσυναίσθηση | Πάστα Φλώρα

Κυριακή πρωί, στέκομαι μπροστά σε μια κενή σελίδα στον υπολογιστή, με ένα ζεστό φλυτζάνι καφέ στο χέρι και σκέφτομαι ποιο μπορεί να είναι το επόμενό μου θέμα. Ασυναίσθητα, σκέφτομαι όλα εκείνα τα ερεθίσματα που έχω λάβει την βδομάδα που πέρασε. Η απόφαση για το ποιο θα είναι το επόμενο θέμα μου, ξαφνικά έγινε πάρα πολύ εύκολη. Το όνομα αυτού….ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι μια κοινωνική και συναισθηματική δεξιότητα, που επιτρέπει στο άτομο να καταλάβει τη “θέση” του ατόμου που συνδιαλέγεται, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ουσιαστική επικοινωνία τους.

Είναι ένα περίπλοκο και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, που καθιστά το άτομο ικανό να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί την συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή του, γεγονός που κάνει ευκολότερη την μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία.

Ο όρος ενσυναίσθηση, χρησιμοποιείτε από Γερμανούς ψυχολόγου ως Einfuhlung (εντός+ συναίσθημα), ενώ στην αγγλική γλώσσα, μεταφράζεται ως empathy, που προέρχεται από την ελληνική λέξη “εμπάθεια”. Η εμπάθεια στα αρχαία ελληνικά αρχικά σήμαινε πάθος και συγκίνηση και είχε θετική χροιά, σε αντίθεση με την σημασία της λέξης στις μέρες μας. Θα λέγαμε λοιπόν, ότι ο αγγλικός όρος δεν αποδίδει το πραγματικό νόημα της ενσυναίσθησης, που είναι η ικανότητα του ατόμου να μπαίνει στη θέση του άλλου, σαν να βιώνει την ίδια κατάσταση με εκείνων και παράλληλα να κατανοεί τους λόγους που οδήγησαν τον συνομιλητή του στην προβληματική κατάσταση που βιώνει. Η ενσυναίσθηση εκτός από ικανότητα συναισθηματικής ταύτισης με ένα άλλο άτομο αποτελεί ένα είδος συμπεριφοράς που επιδεικνύει σεβασμό, ευγένεια, και ενδιαφέρον σε ένα άτομο που χρήζει βοήθειας.

Μπορούμε να διακρίνουμε την ενσυναίσθηση σε έμφυτη και επίκτητη. Η έμφυτη ικανότητα επέρχεται με την πάροδο του χρόνου και καθώς το άτομο ωριμάζει συναισθηματικά και νοητικά, ενώ η επίκτητη συντελείται καθώς το άτομο μιμείται πρότυπα και συμπεριφορές, που του μαθαίνουν να αντιδρά στις διάφορες καταστάσεις που έχουν συναισθηματικό περιεχόμενο. Επίσης, μπορούμε να την κατατάξουμε σε γνωστική ή συναισθηματική, ανάλογα με τον τρόπο που αντιδρά ένα άτομο στη θέαση της συναισθηματικής κατάστασης ενός άλλου ατόμου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνουμε τρία είδη ενσυναίσθησης: την γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς την προοπτική ενός άλλου, την συναισθηματική ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα να αισθάνεται κανείς ό,τι αισθάνεται και ο άλλος και τέλος το ενδιαφέρον ενσυναίσθησης, δηλαδή την ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τι χρειάζεται ο άλλος από εκείνον.

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στα μέλη μιας κοινωνίας είναι σημαντική, καθώς όχι μόνο επέρχεται πρόοδό σε αυτή αλλά και η συνύπαρξη των μελών της είναι ομαλή και ως εκ τούτου λειτουργική. Αντίθετα, η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Rogers, κάθε άτομο αναπτύσσει την ενσυναίσθησή του σταδιακά, σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει από τις κοινωνικές του συναναστροφές.

Στις σημερινές πλουραλιστικές κοινωνίες, που οι πολίτες διαφέρουν ως προς την εθνικότητες, το θρήσκευμα, τις απόψεις, τις συνήθειες και την οικονομική κατάσταση, η ενσυναίσθηση είναι αναγκαία . Οι έντονες διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στους πληθυσμούς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καταστροφικά αν τα άτομα δεν διέθεταν την ικανότητα να κατανοήσουν και να έρθουν σε επικοινωνία με το διαφορετικό.

Κατερίνα Ζάχαρη

 

See Also
What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top