Τα προβλήματα συμπεριφοράς | Πάστα Φλώρα

Τα προβλήματα συμπεριφοράς

Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και πάρα πολλούς γονείς. Τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορούμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα,, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν για να καλύπτουν κάποιες υπαρκτές ανάγκες: βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές.

Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο λειτουργώντας με έναν μηχανισμό βιολογικού σχεδιασμού ο οποίος του επιτρέπει την «αυτόματη» προσαρμογή στο φυσικό του περιβάλλον. Ένα μέρος αυτής της προσαρμογής εξαρτάται από ορισμένα βασικά ένστικτα ή ενορμήσεις που διαθέτει.

Με τον όρο ένστικτο προσδιορίζεται «ένα πολύπλοκο σύνολο κληρονομικών και προδιαγεγραμμένων δράσεων, που είναι κοινές σε όλα τα άτομα, χωρίς να είναι αποτέλεσμα προηγούμενης μάθησης».

Βιολογικές ανάγκες

 Οι πιο βασικές βιολογικές ανάγκες στις ηλικίες κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής είναι: οι οργανικές, η ασφάλεια και η αποφυγή του πόνου, τα ερεθίσματα και η δραστηριότητα. Οι ψυχολογικές ανάγκες στον άνθρωπο εξαρτώνται κυρίως από  κοινωνικούς παράγοντες και από την προσωπική διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Κάποιες από τις ψυχολογικές ανάγκες, που διαμορφώνουν την συμπεριφορά μας, είναι: η κατανόηση/πρόβλεψη και δομή της καθημερινότητας, η επάρκεια/ ικανότητα και ασφάλεια, η αγάπη και  στενή σχέση με κάποιους ανθρώπους, η αυτοεκτίμηση-αυτοαναγνώριση και οι αξίες/το νόημα και η ελπίδα. Τέλος, οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς.

Σε αυτό το κομμάτι ανήκουν η κοινωνική αναστολή και η ανάπτυξη κινήτρων, όπως  επίσης και η ανάγκη ομάδων και κοινωνίας. Ωστόσο, εάν οι παραπάνω ανάγκες δεν καλυφθούν, προκύπτουν προβληματικές συμπεριφορές. Τα προβλήματα συμπεριφοράς, εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με το World Health Organization (WHO, 1948): «η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνική ευημερίας και όχι απλώς η απουσία μιας ασθένειας ή αδυναμίας».

Η υγεία είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία προκαλεί διακυμάνσεις στη σωματική, πνευματική και κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου. Έτσι λοιπόν, η έννοια της ψυχοκοινωνικής υγεία βασίζεται στην ικανότητα του ατόμου να αντεπεξέρχεται επαρκώς σε διαφορετικές και συγχρόνως δύσκολες περιστάσεις της καθημερινότητας.

Συμπεριφορά

Ο ορισμός της συμπεριφοράς αναφέρεται σε κάθε πράξη ή αντίδραση του ατόμου, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί, να περιγράφει και να μετρηθεί σε ένα ή περισσότερα πλαίσια. Σύμφωνα με τον Guez & Allen, η συμπεριφορά φανερώνει τη διάθεση και την στάση απέναντι σε ένα φαινόμενο, ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο και πρέπει πάντα να εξαρτάται αναφορικά με κάτι από αυτά.

Οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς , παρέχουν ένα θεωρητικό πλαίσιο ερμηνείας και κατανόησης της προέλευσης της συμπεριφοράς, κυρίως μέσα από βιολογικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και οικοσυστημικές προσεγγίσεις.

Όταν αναφερόμαστε στο γενικό πλαίσιο των προβλημάτων συμπεριφοράς, κατά κύριο λόγο μας έρχονται στο μυαλό δυο όροι: των συμπτωμάτων και της διαταραχής. Ο όρος συμπτώματα, αναφέρετε στην υποκειμενική ένδειξη μιας διαταραχής, που προκύπτει περισσότερο από τις αναφορές του ασθενούς και λιγότερο από τις παρατηρήσεις του εξεταστή.

Αντιθέτως, ο ορισμός τις διαταραχής αναφέρετε στην κλινική εικόνα του προβλήματος και εξυπηρετεί κυρίως διαγνωστικούς σκοπούς. Ο ορισμός της  διαταραχής, για τα παιδιά, περιλαμβάνει την παρουσία ενός συνόλου συμπτωμάτων, μια βραχυπρόθεσμη σταθερότητα αυτών των συμπτωμάτων, την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων σε κάποιο άλλο πλαίσιο εκτός του οικογενειακού, καθώς και των παρουσία συμπτωμάτων που παρεμβαίνουν στην αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού.

Σύμφωνα με τον Egger & Angold (2006),  οι πιο κοινές διαταραχές στα παιδιά είναι οι διαταραχές διαγωγής, η εναντιωματική-προκλητική διαταραχή και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Κατερίνα Ζάχαρη

Τα προβλήματα συμπεριφοράς

© 2019 PASTAFLORAMAG.GR. ALL RIGHTS RESERVED | WEB DESIGNSELIDAMOU.GR
Scroll To Top