άσκηση

Η άσκηση και τα οφέλη της στην ατομική ψυχική υγεία | Πάστα Φλώρα

Το αρχαιοελληνικό ιδεώδες «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» αποτέλεσε βάση πάνω στην οποία αμέτρητοι άνθρωποι…