απαγόρευση κυκλοφορίας

Πτηνά στα αστικά κέντρα & απαγόρευση κυκλοφορίας- Μας χρειάζονται | Πάστα Φλώρα

Η απαγόρευση κυκλοφορίας προκαλεί μεταξύ άλλων ένα ακόμη πρόβλημα, στους πολίτες που ταΐζουν τα αδέσποτα…