Ασπρόμαυρο

Ασπρόμαυρη φωτογραφία, μια κλασική έμπνευση | Πάστα Φλώρα

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως οι πιο σημαντικές φωτογραφίες που πέρασαν στην ιστορία ήταν…