γνώθι σαυτόν

Το Γνώθι Σαυτόν | Πάστα Φλώρα

Η φράση «γνώθι σ’ αυτόν» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και παρωχημένη, καθώς παρ’ όλο που…