γυμνό

Γυμνό και φωτογραφία: το αισθητικό στοίχημα | Πάστα Φλώρα

Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και σήμερα, το γυμνό στη φωτογραφία προσεγγίζεται τόσο…