Δημήτρης Καραντζάς

Οιδίπους σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά

«Θεώρησα κρίσιμο να γίνει νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα  μια παράσταση  που προέκυψε ως ανάγκη…