Διοτίμα Κωλέτη

Τι ονειρεύεσαι όταν είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο; | Διοτίμα Κωλέτη

Τι ονειρεύεσαι όταν σπάνε όλ’ αυτά τα χρώματα μέσα από τις διαθλάσεις των ματιών σου;…