Ζωή Χαρισάμενη

«Ζωή Χαρισάμενη» Του Κώστα Τσιάνου
Είδαμε: Ζωή Χαρισάμενη | Πάστα Φλώρα

Ζωή..Χαρισάμενη Ένας μονόλογος μιας γυναίκας που εξελίσσεται μέσα από τα βάσανα τις κακουχίες και τα…