κοινωνιιολόγος

Harriet Martineau: Η πρώτη γυναίκα κοινωνιολόγος | Πάστα Φλώρα

“Δεν πιστεύουμε στην αθανασία γιατί μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά προσπαθούμε να το αποδείξουμε γιατί…