κοινωνική ταυτότητα

Η Σημασία της Κοινωνικής Ταυτότητας | Πάστα Φλώρα

Ο κοινωνικός προσδιορισμός από την νεαρή, κιόλας, ηλικία αρχίζει από τους χαρακτηρισμούς που εισπράττει κανείς…