Κόκκος

Ο κόκκος στο φιλμ & οι αντιφάσεις του | Πάστα Φλώρα

Ο «κόκκος» αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες του φιλμ και το πλεονέκτημα που…