Λίναμ Κεροτάνυ

Επιπλέω στην θάλασσα | Λίναμ Κεροτάνυ

Κρατώ το κεφαλι μου στην επιφάνεια κι έτσι Ισορροπώ. Κρατώ το λογισμό μου καθαρό και…