Μαρία Γεωργαλή

Σύγχρονες Μέδουσες
Σύγχρονες Μέδουσες | Πάστα Φλώρα

Σύγχρονες Μέδουσες Σαν ανθρώπινα όντα κινούμαστε στο χωροχρόνο, ποια θέση όμως καταλαμβάνουμε σε αυτόν; Πώς…