Μαριάνθη Πλειώνη

Καλοκαίρι |Μαριάνθη Πλειώνη

Ξυπόλητο γράφει στην άμμο τ’ όνομά του, χωρίς θυμό που κάποιο κύμα θα το σβήσει…