Μετατραυματικό σοκ

Μετατραυματικό Στρες | Πάστα Φλώρα

“Η τρομοκρατία είναι ο πόλεμος των φτωχών και ο πόλεμος είναι η τρομοκρατία των πλούσιων.”…