Μικρές ιστορίες

Καρδιά Από Σίδερο, Βλέμμα Από Πέτρα | Πάστα Φλώρα

Η Γοργώ είχε ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Πέρα ως πέρα, όσο έφτανε το μάτι, παντού…