Νέος σχολικό έτος

back to school
Ο δάσκαλος και ο μαθητής | Πάστα Φλώρα

Κάθε Σεπτέμβριο, με το πρώτο κουδούνι δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες. Η…