νευροψυχολογία

Η νευροψυχολογία του χωρισμού | Πάστα Φλώρα

«Ο δε ανεξέταστος βίος, ού βιωτός ανθρώπω»,  Πλάτων, ¨Απολογία Σωκράτη¨ Ο Σωκράτης λοιπόν ισχυρίζεται πως…