Παλιά παιχνίδια

Τα παλιά μου παιχνίδια
Τα παλιά μου παιχνίδια | Πάστα φλώρα

Ψάχνω τα παλιά μου παιχνίδια αυτές τις ημέρες. Όλα. Εκείνα που ήταν καθαρά, εκείνα που…