παραμύθια

“…και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα…” | Πάστα Φλώρα

Ξεκινάει κάπως έτσι: Μια φορά και έναν καιρό… Όλοι γνωρίζουμε πως πάει η συνέχεια. Παραμύθι,…