Ρεμπέτικο

Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου | Πάστα Φλώρα

Η κοινωνικοπολιτική εξέλιξη του σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναβιώνει παλιά σοκάκια απαλοτριωμένων γειτονιων,…