συμβουλευτική

Βασικές αρχές και έννοιες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας | Πάστα Φλώρα

Η Συμβουλευτική ως διαδικασία, εστιάζει στην ατομική και ομαδική συνεξέταση, θεμάτων ή προβλημάτων που απασχολούν…