συναισθηματική τρομοκρατία

Συναισθηματική τρομοκρατία | Πάστα Φλώρα

Στο άκουσμα της λέξης «βίας», ο νους των περισσότερων κατατρέχει σε εικόνες κυρίως σωματικής βίας.…