σύγχρονη ζωή

Η σύγχρονη ζωή σβήνει την ευτυχία | Πάστα Φλώρα

Σε έναν κόσμο σαν κι τούτο, καλούμαστε οι άνθρωποι να ζήσουμε μια ζωή, δίχως στροφές…