Ταυτότητα

Η ανάγκη επιδειξιομανίας, επανάστασης & ισότητας στην εποχή των social media | Πάστα Φλώρα

Σε μια εποχή κρίσης πολλαπλών διαστάσεων, πιθανότατα το μεγαλύτερο στοίχημα μιας κοινωνικής οντότητας είναι η…

Η Πραγματική Ταυτότητα των Απόψεων | Πάστα Φλώρα

Ως εκ φύσεως κοινωνικά όντα, οι άνθρωποι εντασσόμαστε σε ομάδες, που-συνήθως- κατατάσσονται σε μία γενικότερη…