τοξικός

Τοξικές φιλίες – It’s not me, it’s you | Πάστα Φλώρα

Λέγεται πως στατιστικά είμαστε ο μέσος όρος των πέντε κοντινότερων ατόμων της ζωής μας. Οι…