φυγή

Επίλεξε τη δική σου αλήθεια | Πάστα Φλώρα

Τρέχεις. Δεν ξέρεις για που. Δεν είναι θέμα ο προορισμός, απλώς τρέχεις για να ξεφύγεις.…