φωτοροή

(Φωτο)ροή | Πάστα Φλώρα

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της λεγόμενης street photography -και όχι μόνο- αποδεικνύουν πως η φωτογραφία δεν…