ψυχική ανθεκτικότητα

Η ψυχοθεραπεία ως παράγοντας ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας | Πάστα Φλώρα

Όσο και αν θα ευχόμασταν η ζωή να αποτελούταν από πόρτες και κινήσεις εύκολα ανιχνεύσιμες…