ψυχογρ’αφηση

Μια αιώνια Περσίδα ζει | Πάστα Φλώρα

Η ζωή. Η ζωή είναι, μια ανεπανάληπτη ψευδαίσθηση ήχων και εικόνων, ίδιων και διαφορετικών, με…