Darkness

Darkness has fallen
Darkness has fallen | Πάστα Φλώρα

«Mornie Utulie, (darkness has come) Mornie alantie. (darkness has fallen). Enya-Roma Ryan Μέσα στη νύχτα,…